Graving

Graving

Einemo AS tilbyr gravetenestar, derunder planering av tomter og drenering av hagar og grunn. Me har ein moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på ein profesjonell og effektiv måte.

Drenering

Einemo AS utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider sjølvsagt med nøyaktighet for å forhindre skadar på bygningar eller uteareal. Drenering av grunnen rundt ein bustads grunnmur er viktig for å førebygge fuktskader i grunnmuren.

Ta kontakt for ein uforpliktande befaring i dag.

Planering

Me utfører planering av tomter og grunnarbeid. Her nytter me oss av lang erfaring og brei kompetanse for å utføre arbeidet så nøyaktig som i det heile mogleg, og for å sikre eit optimalt resultat.

Vann/Kloakk

Einemo AS gravar grøftar for legging av vann og avløyp. Me installerar også septiktankar. Ein septiktank er ein «oppsamlingstank» som samlar kloakk frå din hytte eller bustad.

På hytter eller bustadar utanfor tettbygde strøk, er det vanleg å nytte seg av septiktankar. Einemo AS fraktar, grev ned og koplar til septiktankar.

Massetransport

Einemo AS utførar både sal og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Me kan tilby konkurransedyktige prisar og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angåande priser på fyllmasse eller utkjøring.    

Kontakt

Adresse: 6887 Lærdal
E-post: rune@einemo.no
Tlf: 959 29 194