Muring

Natursteinsmuring

Me har spesialisert oss på muring med naturstein. Einemo AS murer store og små murar, forblender vegger, murar trapper, legg heller osv. Me utfører òg restaurering av gamle steinmurar.

Ein natursteinsmur set eit fantastisk vakkert preg på hagen, samstundes som det er svært solid, haldbar og heilt vedlikehaldsfritt.

Einemo AS har lang erfaring med natursteinsmuring, og me er stolte av dei murane me set opp.

Natursteinsmurer er ein del dyrare å sette opp enn vanlege stablemurar, men dei er også svært dekorative. Dersom du ynskjer ein mur med det lille ekstra er dette det rette valet for deg.

Kontakt

Adresse: 6887 Lærdal
E-post: rune@einemo.no
Tlf: 959 29 194