Vegbygging

Vegbygging og asfaltering

Einemo AS utfører asfaltering av større kommunale vegar og parkeringsplassar. Når det gjeld asfaltering, legg me stor vekt på riktig verktøy og riktig kompetanse, for å sikre eit best mogleg vegdekke. Einemo AS har vært engasjert i bygginga av ein Europavei det siste året, og me tar på oss bygging av store vegprosjekt.

Brøytetenestar

Ved både store og små snøfall stiller me på kort varsel, og sørgjer for at vegbanen blir brøyta og salta. Det er viktig at vegen blir behandla fort, før det oppstår ulykker. Me har lang erfaring innan snørydding, og arbeidar effektivt og presist. Ta gjerne kontakt dersom du ynskjer å opprette faste avtalar for snørydding.

I tillegg til snørydding utfører me også ishøvling med vår veghøvel. Me har fast brøytekontrakt på Europaveg 16 over Filefjell Lærdal – Tyinkrysset (Kontrakt med Oppedal og Sønner).

Rivning

Me utfører rivningsoppdrag innan rivning av mindre bygningar. Det kan eksempelvis vere rivning av einebustadar, tomannsbustadar, garasjar, mindre lagerbygg og fritidsbustadar. Alle rivningsprosjekter utførast med forsiktighet, og med sikkerhet først. Einemo AS har lang erfaring innan rivning, og for dette bruker me gravemaskin påmontert klo.

Dersom du er eigar av ein gammal og rivningsklar bygning, ta kontakt med oss for prisoverslag. Som regel vil det vere meir gunstig å rive ein slik bygning for å bygge nytt, i forhold til det å totalrehabilitere bygningen.

Trafikkdirigering

Einemo AS leier ut fagpersonell til ulike vegprosjekter. Ta kontakt for meir informasjon og prisar.

Maskintransport

Einemo AS utfører tungtransport, og disponerer maskinhenger for flytting av maskinar.

Kontakt

Adresse: 6887 Lærdal
E-post: rune@einemo.no
Tlf: 959 29 194